DIN HEMGÅRD I GAMLA STAN

Verksamhetsmål

 

Mäster Olofsgårdens målsättning är:

1. att i den kristna kärlekens anda verka för gemenskap mellan människor.

2. att vidga och fördjupa den enskilde personlighetsutveckling.

    Särskild hänsyn skall därvid tas till barns och ungdomars behov.

3. att främja samverkan mellan generationer, kön och olika intressegrupper.

4. att särskilt stödja socialt eller på annat sätt eftersatta att förverkliga sina livsmöjligheter.

5. att stimulera till aktivt engagemang och medskapande i verksamheter som ligger i linje med

    Mäster Olofsgårdens idéer.

6. att genom demokratiska organisations- och arbetsformer i verksamheten ge

    medinflytande och ansvar.

7. att stimulera till konstruktiv samhällsdebatt och därigenom verka för fördjupad demokrati.

 

Mäster Olofsgården förverkligar dessa mål genom att i praktiskt och teoretiskt arbete

förena människor i alla åldrar och från olika samhällgrupper.

 

Hemgården har till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdoms vård,

fostran och utbildning.

Besöksadress: Svartmangatan 6, Gamla stan

Postadress: 111 29 Stockholm

Tel: 08-10 20 19 (vx), 070-4804737

E-post: info@masterolofsgarden.se

christel.schultz@masterolofsgarden.se

Tack till: Helen Petrés Stiftelse, Bonniers Familjestiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms Stads kulturförvaltning, Stockholms Domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn- och ungdom, Gålöstiftelsen, Prins Carls Stiftelse, Zonta Stockholm I, Stockholms Stads Äldreförvaltning, Mäster Olofsgårdens Bidragsfond, Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Stiftelsen
Mäster-Olofsgården, Dagens Industri, V.TAB, Svenska Filminstitutet.