DIN HEMGÅRD I GAMLA STAN

MO-rådet

 

Stiftelsen och Mäster Olofgårdens lokaler

 

Mäster Olofsgårdens (MO) lokaler på Svartmangatan 6 ägs av Stiftelsen Mäster Olofsgårdens Hemgård. Stiftelsen äger hela den del av kvarteret Ceres som omfattar adresserna Stortorget 7, Skomakargatan 1, samt Svartmangatan 4 och 6.

 

Stiftelsens ursprung är donationer av direktören Carl August Wicander till Stiftelsen Storkyrkoförsamlingen Hemgård, som senare bytte namn till Stiftelsen Mäster Olofsgårdens Hemgård. År 1942 donerade Wicander Stortorget 7 och fem år senare Skomakargatan 1 och Svartmangatan 4. Svartmangatan 6 inköptes år 1954.

 

Direktör Carl August Wicander (1885-1952) var en känd industriman i Sverige men även i t ex Ryssland. Bland annat var han verkställande direktör i Linoleum AB Forshaga och i AB Wicanders Korkfabriker. Kontakten med Mäster Olofsgården förmedlades av överståthållaren Torsten Nothin. Wicander väl insatt i MO:s verksamhet, bl a genom studiebesök, möten med ledande personer inom MO samt genom sitt ledamotskap i Stiftelsens styrelse.

 

Syftet med donationerna var att upplåta kostnadsfria lokaler åt hemgårdsverksamheten samt att stödja verksamheten ekonomiskt. Av kostnadsskäl är det inte – åtminstone för närvarande – möjligt för Mäster Olofsgården att få tillgång till lokalerna kostnadsfritt, utan sedan slutet av

1990-talet hyr MO alla sina lokaler av Stiftelsen. År 2003 flyttade MO från Stortorget 7 och

förlade all sin verksamhet till Skomakargatan 6.

 

Stiftelsens styrelse: Fred Wennerholm (ordf), Per Hansson,

Lennart Jeding, Ulf Sjöberg och Gösta Åkerhielm.

Adress: c/o Fred Wennerholm, Setterwalls advokatbyrå,

Arsenalsgatan 6, 101 39 Stockholm

Telefon: 08-598 890 00 (vx)

 

Fastighetsförvaltning: Fastighetsägarna Stockholm AB, Alströmergatan 14,

Box 12871, 112 98 Stockholm

Telefon: 08-617 75 00 (vx)

E-post: forvaltning@stofast.se

 

Fastighetsskötare: MFS Fastighetsservice

Adress: Gröndalsv 86, 117 68 Stockholm

E-post: mfs@lindqvistbygg.se

Telefon: (vx) 08-645 17 00 (07.00-16.00), jour 08-645 17 45

 

Besöksadress: Svartmangatan 6, Gamla stan

Postadress: 111 29 Stockholm

Tel: 08-10 20 19 (vx), 070-4804737

E-post: info@masterolofsgarden.se

christel.schultz@masterolofsgarden.se

Tack till: Helen Petrés Stiftelse, Bonniers Familjestiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms Stads kulturförvaltning, Stockholms Domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn- och ungdom, Gålöstiftelsen, Prins Carls Stiftelse, Zonta Stockholm I, Stockholms Stads Äldreförvaltning, Mäster Olofsgårdens Bidragsfond, Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Stiftelsen
Mäster-Olofsgården, Dagens Industri, V.TAB, Svenska Filminstitutet.