DIN HEMGÅRD I GAMLA STAN

 

SKEN – Svenska Kvinnor i Europa Nätverk

 

Föreningen bildades år 1994 inför Sveriges inträde i EU. Sken är en obunden ideell förening för kvinnor i Sverige med intresse för EU-frågor. Föreningen skall fungera som ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte för kvinnor med intresse för EU-frågor.

 

Föreningens ändamål är att genom debatt, föreläsningar,

information, studiebesök etc:

 

• stimulera kvinnor i Sverige att lära mer om EU, EU-samarbetet och att engagera sig i EU-debatten

• intressera kvinnor i Sverige för att medverka som debattörer och opinionsbildare i EU-frågor

• stimulera kvinnor i Sverige till att initiera och aktivt medverka i EU-övergripande projekt

• sprida information om och kritiskt granska EU:s verksamhet

• bidra till att öka kvinnorepresentationen i EU:s beslutande församlingar och administration

• utveckla kontakter med kvinnor i EU:s institutioner, nätverk och organisationer i Europa

• utveckla och främja europasamarbetet

 

SKEN valdes in som medlemsförening i Mäster Olofsgården 2011

och har cirka 80 medlemmar

 

Besöksadress: Svartmangatan 6, Gamla stan

Postadress: 111 29 Stockholm

Tel: 08-10 20 19 (vx), 070-4804737

E-post: info@masterolofsgarden.se

christel.schultz@masterolofsgarden.se

Tack till: Helen Petrés Stiftelse, Bonniers Familjestiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms Stads kulturförvaltning, Stockholms Domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn- och ungdom, Gålöstiftelsen, Prins Carls Stiftelse, Zonta Stockholm I, Stockholms Stads Äldreförvaltning, Mäster Olofsgårdens Bidragsfond, Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Stiftelsen
Mäster-Olofsgården, Dagens Industri, V.TAB, Svenska Filminstitutet.