DIN HEMGÅRD I GAMLA STAN

 

Scouterna

 

Scoutkåren Mäster Olof Råcksta

Mäster Olof Råcksta (MoRå), som är en scoutkår inom Svenska scoutförbundet, bildades år 1970 genom en sammanslagning av Mäster Olofs scoutkår och Råcksta scoutkår.

 

Mäster Olofs scoutkår grundades den 11 november 1916, då den bildade en scoutavdelning i Storkyrkans församling. När Mäster Olofsgården (MO) startade sin verksamhet i början på 30-talet blev scouterna en förening inom MO.

 

Råcksta scoutkår uppkom 1957 i den då nya förorten Råcksta. De båda kårerna hade inget med varandra att göra fram till 1970, då Råcksta scoutkår hade ett överflöd av scouter till inte så många ledare, samtidigt som Mäster Olofs scoutkår led av brist på scouter till alldeles för många ledare. För att kunna lösa problemet för båda kårerna slog de sig samman och Scoutkåren Mäster Olof Råcksta var född.

 

Antal medlemmar: cirka 170

 

Information om verksamheten:

www.ssf.scout.se/stockholm/scoutkarer/mo-ra

Kontakt: Elisabeth Strand

Adress: Finnboda parkväg 4, 131 73 Nacka

Mobil: 070-234 42 11

E-post: elisabeth.strand@ncc.se

Besöksadress: Svartmangatan 6, Gamla stan

Postadress: 111 29 Stockholm

Tel: 08-10 20 19 (vx), 070-4804737

E-post: info@masterolofsgarden.se

christel.schultz@masterolofsgarden.se

Tack till: Helen Petrés Stiftelse, Bonniers Familjestiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms Stads kulturförvaltning, Stockholms Domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn- och ungdom, Gålöstiftelsen, Prins Carls Stiftelse, Zonta Stockholm I, Stockholms Stads Äldreförvaltning, Mäster Olofsgårdens Bidragsfond, Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Stiftelsen
Mäster-Olofsgården, Dagens Industri, V.TAB, Svenska Filminstitutet.