DIN HEMGÅRD I GAMLA STAN

Organisationen

 

Mäster Olofsgården är en ideell förening – religiöst och politiskt obunden – utan vinstintresse. Stockholms Kulturförvaltning bidrar till hyran. Mäster Olofsgården är enskild anordnare av fritidsomsorg, mellanstadieklubb och fritidsgård och får därtill sedvanliga kommunala bidrag.

 

Högsta beslutande organ är Mäster Olofsrådet där alla verksamhetsgrenar och medlemsföreningar är representerade. Rådet väljer Mäster Olofsgårdens styrelse på årsmöte i maj då även årsredovisning och verksamhetsberättelse fastställs. På rådsmötet i november/december fastläggs budget- och verksamhetsplan.

 

Hemgårdsföreståndaren fungerar som vd och leder verksamheten. För barn- och ungdomsverksamheten finns en verksamhetsansvarig fritidspedagog.

 

Bidragsgivare utöver Stockholms stad är:

Helen Petrés Stiftelse

Bonniers Familjestiftelse

Rotary gamla stan

Stockholms domkyrkoförsamlings fonder

Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn och ungdom

Gålöstiftelsen

Prins Carls Stiftelse

Zonta Stockholm I

Äldreförvaltningen

Mäster Olofsgårdens Bidragsfond

Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond

Kronprinsessan Margarethas minnesfond

Sällskapet för Makarna Malmqvists minne

Stiftelsen Mäster-Olofsgården
Johanniterordern

Besöksadress: Svartmangatan 6, Gamla stan

Postadress: 111 29 Stockholm

Tel: 08-10 20 19 (vx), 070-4804737

E-post: info@masterolofsgarden.se

christel.schultz@masterolofsgarden.se

Tack till: Helen Petrés Stiftelse, Bonniers Familjestiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms Stads kulturförvaltning, Stockholms Domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn- och ungdom, Gålöstiftelsen, Prins Carls Stiftelse, Zonta Stockholm I, Stockholms Stads Äldreförvaltning, Mäster Olofsgårdens Bidragsfond, Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Stiftelsen
Mäster-Olofsgården, Dagens Industri, V.TAB, Svenska Filminstitutet.