DIN HEMGÅRD I GAMLA STAN

Mäster Olofsgården – din mötesplats för kultur och gemenskap i Gamla stan

Mäster Olofsgården finns i Gamla stan och har allt sedan starten aktivt arbetat med att förbättra för barn- och ungdomar i närområdet. Vi driver bland annat ett av Stockholms äldsta fritidshem och fritidsgård med barn mellan 6 och 17 år.

 

Samtidigt som storstadsmiljön innehåller många positiva möjligheter till utveckling finns också ett antal allvarliga risker och problem som våra barn och ungdomar behöver stöd och hjälp för att undvika eller hantera. Vi har därför tillsammans med andra aktörer i närområdet startat ett samverkansprojekt för att gemensamt verka för en utvecklande och trygg uppväxtmiljö för barn- och ungdomar i Gamla stan och närliggande områden.

 

På Mäster Olofsgården finns en bred verksamhet som riktar sig till alla åldergrupper. Cirka 22 medlemsföreningar med sammanlagt 2000 medlemmar har sina möten och aktiviteter i huset. Vi har också studiecirklar i samarbete med ABF samt öppen verksamhet som kroki och verkstad. Kulturföreningar repeterar, seminarier och konferenser anordnas.

 

Våra lokaler

Våra lokaler på sammanlagt ca 1000 kvadratmeter finns i tre hus runt en gård på Svartmangatan 6 invid Stortorget.

 

Mäster Olofsgården är en ideell förening – religiöst och politiskt obunden- utan vinstintresse. Kulturförvaltningen bidrar till hyran och kommunen ger sedvanliga bidrag till fritidsverksamheten för barn och ungdom. Projekten finansieras av olika stiftelser.

 

Mäster Olofsgården
– en av Stockholms sex hemgårdar

Hemgårdsrörelsen har sina rötter i England där den tidiga industrialismen i slutet av 1800-talet skapade stora sociala problem ökade klyftor mellan rika och fattiga. Inflyttningen från landsbygden till städerna skapade en trångboddhet, utslagning, fattigdom och slum. Samhället hade på denna tid inget skyddsnät. Mäster Olofsgården grundades 1931 och har sedan starten haft kvar samma starka sociala engagemang kring frågor som rör social utslagning. Nu när samhället inom många områden har ett utvecklad socialt skyddsnät, är det ändå många som hamnar utanför. Fortfarande lever samma målsättning kvar. Syftet är att stärka den sociala och kulturella samhörigheten mellan människor i alla åldrar. Hemgården ska vara en plattform för ökad förståelse mellan människor med olika social och kulturell bakgrund.

Besöksadress: Svartmangatan 6, Gamla stan

Postadress: 111 29 Stockholm

Tel: 08-10 20 19 (vx), 070-4804737

E-post: info@masterolofsgarden.se

christel.schultz@masterolofsgarden.se

Tack till: Helen Petrés Stiftelse, Bonniers Familjestiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms Stads kulturförvaltning, Stockholms Domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn- och ungdom, Gålöstiftelsen, Prins Carls Stiftelse, Zonta Stockholm I, Stockholms Stads Äldreförvaltning, Mäster Olofsgårdens Bidragsfond, Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Stiftelsen
Mäster-Olofsgården, Dagens Industri, V.TAB, Svenska Filminstitutet.