DIN HEMGÅRD I GAMLA STAN

MO-rådet

 

Mäster Olofsrådet är hemgårdens högsta beslutande organ.

 

Till Mäster Olofsrådet utses ombud – med yttrande-, förslags- och rösträtt enligt följande:

 

Varje verksamhetsgren utser två ombud för varje påbörjat 100-tal aktiva medlemmar, dock att ingen verksamhetsgren må ha beslutsrätt för hälften eller mer av totala antalet representerade ombud.

 

De anställda inom Mäster Olofsgården äger i likhet med verksamhetsgrenarna rätt att utse ombud till rådet.

 

Mäster Olofsrådet utser vid årsmöte styrelse för Mäster Olofsgården.

 

Mäster Olofsrådet väljer varje årsmöte en valberedning, bestående av fem välmeriterade personer, som bör komma från olika verksamhetsgrenar inom hemgården.

 

Mäster Olofsrådet ska diskutera och dra upp riktlinjer i stort för verksamheten, se Mäster Olosgårdens stadgar.

 

Besöksadress: Svartmangatan 6, Gamla stan

Postadress: 111 29 Stockholm

Tel: 08-10 20 19 (vx), 070-4804737

E-post: info@masterolofsgarden.se

christel.schultz@masterolofsgarden.se

Tack till: Helen Petrés Stiftelse, Bonniers Familjestiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms Stads kulturförvaltning, Stockholms Domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn- och ungdom, Gålöstiftelsen, Prins Carls Stiftelse, Zonta Stockholm I, Stockholms Stads Äldreförvaltning, Mäster Olofsgårdens Bidragsfond, Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Stiftelsen
Mäster-Olofsgården, Dagens Industri, V.TAB, Svenska Filminstitutet.