DIN HEMGÅRD I GAMLA STAN

Den öppna fritidsverksamheten är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

 

 

 

 

 

 

 


MO fritidshem

På Mäster Olofsgårdens fritidshem vistas barn från 6 år upp till årskurs 3. Tillsammans utgör de en barngrupp om cirka 40-50 barn per läsår. Mäster Olofsgårdens fritidshem samverkar med Storkyrkoskolan i Björngårds rektorsområde och är ett av fritidshemmen som erbjuder fritidsomsorg för barn i åk F-3 efter skoltid. Fritidshemmet förfogar över två våningsplan om sammanlagt 323 kvadratmeter. Personalen utgörs av totalt sju personer.

 

Vår verksamhet

Grundläggande i vår verksamhet är att skapa dynamik och gemenskap i barngrupperna genom kultur, skapande och rörelseaktivitet.
Det ska finnas mening och sammanhang i de aktiviteter barnen gör, där teori och praktik vävs ihop. Personalens roll är att skapa en trygg atmosfär där barnen vågar pröva, misslyckas och pröva igen.
Vi erbjuder alla barn drama- och teaterlek, dans och möjlighet att prova på olika instrument i vårt musikrum, med utbildade pedagoger under fritidstid och utan kostnad för föräldrarna.

Vi arbetar även med bild och form, rörelseaktivitet och utflykter.

Våra lokaler består av rum för kreativt skapade och gemenskap, musikrum, skapandeverkstad, matrum och dramarum med scen. Vi har även tillgång till flera danslokaler på Mäster Olofsgården och rum för rörelseaktiviteter och pingis.


Vid skollov har vi heldagsomsorg vilket skapar möjlighet att erbjuda barnen längre utflykter såsom bad, skogen, parklekar och dagstur med skidåkning.


Öppettider

Morgonomsorg på MO fritids från kl.07.00 och i de fall föräldrar har behov av tidigare erbjuder vi även omsorg från kl.06.30. Vår personal följer barnen till skolan.
Skolbarnsomsorg på eftermiddagar på Mäster Olofsgården från skoldagens slut till kl.18.00 och vid behov erbjuds omsorg till kl.18.30.

Vid lov och studiedagar erbjuder vi heldagsomsorg från kl.07.30-18.00 och vid behov från kl.06.30-18.30

Fritidsomsorg erbjuds under årets alla vardagar och lov, med undantag för midsommarafton, julafton och nyårsafton, helgdagar, samt två arbetsdagar efter nyårsdagen, vilka är utvärderings- och planeringsdagar.

Verksamheten är stängt v.28-31. Vid behov av omsorg under dessa veckor kontakta oss så hjälper vi till att lösa det.


Sekretess

All personal, såväl ordinarie som vikarier, omfattas av tystnadsplikt i enlighet med Sekretesslagen 7 kap 4 §. All personal har anmälningsplikt i enlighet med SOL § 71. Fritidshemmets verksamhet bedrivs utifrån de normer som föreskrivs enligt skollagen.

 

Fritidsavgift

Mäster Olofsgården följer kommunens fastlagda maxtaxa för barn i åk F-3. Maxtaxan bygger på sammanlagd bruttoinkomst. Är föräldrarna separerade utgår taxan för bruttoinkomst från den förälder där barnet är mantalsskriven. Taxan är inkomst- och syskonrelaterad, med rabatt för inskrivna syskon i vår eller annan omsorg.
Vid förändrad inkomst ska det anmälas till MO fritids skriftligt.

Besöksadress: Svartmangatan 6, Gamla stan

Postadress: 111 29 Stockholm

Tel: 08-10 20 19 (vx), 070-4804737

E-post: info@masterolofsgarden.se

christel.schultz@masterolofsgarden.se

Tack till: Helen Petrés Stiftelse, Bonniers Familjestiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms Stads kulturförvaltning, Stockholms Domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn- och ungdom, Gålöstiftelsen, Zonta Stockholm I, Stockholms Stads Äldreförvaltning, Mäster Olofsgårdens Bidragsfond, Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Stiftelsen
Mäster-Olofsgården, Dagens Industri, V.TAB, Johanniterorden, Julius och Nils Westerdahls stiftelse.