DIN HEMGÅRD I GAMLA STAN

Den öppna fritidsverksamheten är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Mellanstadieklubben åk 4-6

På Mäster Olofsgårdens mellanstadieklubb finns barn från årskurs 4-6. Mellanstadieklubben samarbetar med Storkyrkoskolan i Björngårds rektorsområde och är ensam i Gamla stan om att erbjuda omsorg på eftermiddagarna för denna åldersgrupp. Vi erbjuder plats för barn från Storkyrkoskolan, Estniskaskolan och erbjuder även barn från andra skolor inom Stockholms kommun.

Vår verksamhet

Grundläggande i vår verksamhet är att skapa dynamik och gemenskap i barngrupperna genom kultur, skapande och rörelseaktivitet.
Det ska finnas mening och sammanhang i de aktiviteter barnen gör, där teori och praktik vävs ihop. Personalens roll är att skapa en trygg atmosfär där för barnen vågar pröva, misslyckas och pröva igen.
Vi erbjuder alla barn drama- och teaterlek, dans och möjlighet att prova på olika instrument i vårt musikrum, med utbildade pedagoger under fritidstid och utan kostnad för föräldrarna.

Vi arbetar även med bild och form, rörelseaktivitet och utflykter.

Våra lokaler består av rum för kreativt skapade och gemenskap, musikrum, skapandeverkstad, dramarum med scen. Vi har även tillgång till flera danslokaler på Mäster Olofsgården och rum för rörelseaktiviteter och pingis.


Vid skollov har vi heldagsomsorg vilket skapar möjlighet att erbjuda barnen längre utflykter såsom bad, skogen, parklekar och dagstur med skidåkning.

Från årskurs 5 erbjuder vi tjejgrupp som träffas en gång i veckan.

Vi erbjuder barn från årskurs 5 att prova på MO fritidsgård under en månad i syfte att bygga relationer, skapa trygghet och en bro mellan mellanstadieklubb och fritidsgård.


Öppettider

Vardagar från skoldagens slut till kl.18.00. En gång i månaden har vi planeringsdag då stänger vi kl.17.00

Vid lov och studiedagar erbjuder vi heldagsomsorg från kl.07.30- 18.00 och vid behov från kl.06.30-18.30

Fritidsomsorg erbjuds under årets alla vardagar och lov, med undantag för midsommarafton, julafton och nyårsafton, helgdagar, samt två arbetsdagar efter nyårsdagen, vilka är utvärderings- och planeringsdagar.

Verksamheten är stängt v.28-31. Vid behov av omsorg under dessa veckor kontakta oss så hjälper vi till att lösa det.


 

Frånvaro och sjukanmälan

Barnen kommer och går från fritidshemmet på egen hand.
Vid sjukdom och/eller ledighet är det viktigt att föräldrarna anmäler det till både fritids och skola. Anmälan görs på tel. 0704-49 99 54 och 0704-49 99 53

 

Sekretess

All personal, inklusive vikarierna, omfattas av tystnadsplikt i enlighet med Sekretesslagen 7 kap 4 §.

All personal har anmälningsplikt i enlighet med SOL § 71. Fritidshemmets verksamhet bedrivs

utifrån de normer som föreskrivs enligt skollagen.

 

Mellanstadieklubben avgifter

För mellanstadiebarn från åk 4 finns inga inkomst- eller syskonrabatter.
Avgiften för mellanstadiebarn:

- åk 4 är 700/ mån

- åk 5 är 600 kr/mån

- åk 6 är 500 kr/mån

 

Full avgift gäller från september till och med juni. I augusti faktureras 50 % av månadsavgiften. Sommarfritids erbjuds v. 27 och v.32 fram till skolstart. De dagar som barnet går på sommarfritids faktureras per dag.

 

 

Besöksadress: Svartmangatan 6, Gamla stan

Postadress: 111 29 Stockholm

Tel: 08-10 20 19 (vx), 070-4804737

E-post: info@masterolofsgarden.se

christel.schultz@masterolofsgarden.se

Tack till: Helen Petrés Stiftelse, Bonniers Familjestiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms Stads kulturförvaltning, Stockholms Domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn- och ungdom, Gålöstiftelsen, Zonta Stockholm I, Stockholms Stads Äldreförvaltning, Mäster Olofsgårdens Bidragsfond, Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Stiftelsen
Mäster-Olofsgården, Dagens Industri, V.TAB, Johanniterorden, Julius och Nils Westerdahls stiftelse.