DIN HEMGÅRD I GAMLA STAN

Historia

 

Bildandet av Mäster Olofsgården

 

Mäster Olofsgården (MO) bildades den 13 februari 1931. Att man känner till tidpunkten så exakt beror på att denna dag hade sju medlemmar i Stockholms Kristliga Studentförbund begärt att få träffa den relativt nye adjunkten i Storkyrkan, Gabriel Grefberg. Det här var embryot till MO, även om namnet Mäster Olofsgården inte etablerades förrän några år senare, utan också själva starten för hemgården 1931. Samtliga närvarande personer har efteråt, både i tal och skrift, konsekvent betecknat detta sammanträffande som ”den tändande gnistan” bakom det som senare skulle växa och bli MO. Grefberg och studenterna lät konstituera en pojkklubb, Storkyrkopojkarna (SP). Verksamheten kom därefter att expandera i rask takt med skapandet av klubbar med speciella inriktningar under MO:s paraply.

 

Hemgården har från start haft sin bas och sin förankring i Gamla Stan. MO hyrde från början lokaler. Under många år var praktiskt taget alla medlemmar i MO:s olika klubbar boende och/eller verksamma i Gamla Stan. I dag har MO, inklusive medlemsföreningarna, betydligt fler aktiva än det finns invånare i Gamla stan.

 

MO är en hemgård. Olika uttolkare har skilda definitioner och uppfattningar om vad begreppet Hemgård står för. Varifrån ordet kommer och dess betydelse skall vi återkomma till. Men först kan det vara på sin plats att ge en översiktlig beskrivning av hur Gamla Stan såg ut under 1920- och 1930-talet. Man kan knappast förstå varför MO:s stiftare valde just denna stadsdel som sitt verksamhetsområde om man inte känner till hur Gamla Stan i olika avseenden skilde sig från staden i övrigt.

Besöksadress: Svartmangatan 6, Gamla stan

Postadress: 111 29 Stockholm

Tel: 08-10 20 19 (vx), 070-4804737

E-post: info@masterolofsgarden.se

christel.schultz@masterolofsgarden.se

Tack till: Helen Petrés Stiftelse, Bonniers Familjestiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms Stads kulturförvaltning, Stockholms Domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn- och ungdom, Gålöstiftelsen, Prins Carls Stiftelse, Zonta Stockholm I, Stockholms Stads Äldreförvaltning, Mäster Olofsgårdens Bidragsfond, Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Stiftelsen
Mäster-Olofsgården, Dagens Industri, V.TAB, Svenska Filminstitutet.