DIN HEMGÅRD I GAMLA STAN

Den öppna fritidsverksamheten är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Välkommen till Mäster Olofsgårdens
barn- och ungdomsverksamhet

Mäster Olofsgården är en av Stockholms sex hemgårdar och driver ett av stadens äldsta fritidshem. En viktig målsättning har alltid varit att stärka den sociala och kulturella samhörigheten mellan människor i alla åldrar och vara en plattform för ökad förståelse mellan människor med olika social bakgrund. De olika åldersgrupperna bidrar till att skapa kontinuitet och helhetsperspektiv.

 

Vår verksamhet och arbetssätt

Grundläggande i vår verksamhet är att skapa dynamik och gemenskap i barngrupperna genom kultur, skapande och rörelseaktivitet.
Det ska finnas mening och sammanhang i de aktiviteter barnen gör, där teori och praktik vävs ihop. Personalens roll är att skapa en trygg atmosfär där för barnen vågar pröva, misslyckas och pröva igen.


Verksamheten är uppdelad i tre olika grenar och erbjuder social omsorg från förskoleklass upp till gymnasieåldern.

 

MO Fritidshem – årskurs F-3

MO Mellanstadieklubb – årskurs 4-6

MO Fritidsgård 6:an – ungdomar 12-17 år

 

Vi är en enskild anordnare av skolbarnomsorg och lyder under samma krav och skyldigheter som den kommunala fritidsomsorgen. Fritidshemmet bedrivs utifrån de normer som skollagen föreskriver. Uppdragsgivare är Utbildningsförvaltningen och Preventionsenheten inom Södermalms stadsdelsförvaltning. Vi har kapacitet för 40 till max 50 st barn på fritidshemmet F-3 och max 75 st mellanstadiebarn årskurs 4-6 på mellanstadieklubben.

 

Vår profil- kulturlyftet

Vi erbjuder alla barn drama- och teaterlek, dans och möjlighet att prova på olika instrument i vårt musikrum, med utbildade pedagoger under fritidstid och utan kostnad för föräldrarna.

Vi arbetar även med bild och form, rörelseaktivitet och utflykter.

 

Vår målsättning
• att varje barn ska känna sig bekräftad, sedd och viktig.

• ge barnen möjlighet att genom eget inflytande och ansvarstagande utveckla sin självkänsla och identitet.

•uppmuntra barnen till att vara solidariska, rättvisa och goda kamrater.

• stimulera barnens fantasi, så att de får möjlighet att utveckla egna färdigheter, i såväl tanke, bild, motorik och känsla.

 

• konsekvent motverka all form av särbehandling, våld, mobbning och rasism.

 

• ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet genom att planera, dokumentera och utvärdera arbetssätt för barngruppen, föräldrakontakten och personalen.

 

Klagomålshantering

Vid klagomål kontakta:
Suzanne Lindersson, chef fritids och fritidsgård
tel. 070-4499954
E-post: suzanne.levis
@masterolofsgården.se
Christel Schultz, verksamhetschef
Tel. 070-480 47 37

E-post: christel.schultz@masterolofsgarden.se

 

 

Besöksadress: Svartmangatan 6, Gamla stan

Postadress: 111 29 Stockholm

Tel: 08-10 20 19 (vx), 070-4804737

E-post: info@masterolofsgarden.se

christel.schultz@masterolofsgarden.se

Tack till: Helen Petrés Stiftelse, Bonniers Familjestiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms Stads kulturförvaltning, Stockholms Domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn- och ungdom, Gålöstiftelsen, Zonta Stockholm I, Stockholms Stads Äldreförvaltning, Mäster Olofsgårdens Bidragsfond, Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Stiftelsen
Mäster-Olofsgården, Dagens Industri, V.TAB, Johanniterorden, Julius och Nils Westerdahls stiftelse.